14 januari 2014

Berend Pleijzier overleden

Ons bereikte het bericht dat op 84 jarige leeftijd Berend Pleijzier is overleden. Berend was, in de jaren’70 van de vorige eeuw, raadslid voor de Partij van de Arbeid in Genemuiden. Berend was in de raad niet de man van de grootse gebaren of de gloedvolle redevoeringen. Hij vervulde meer zijn taken in alle rust maar met een sterke gedrevenheid. Berend was zo’n ‘rooie’, voor wie partij, Vara en vakbond onlosmakelijk met elkaar waren verbonden.
De Partij van de Arbeid wenst de familie van Berend veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.