Door op 3 juni 2013

Belevenissen van de Wethouder

25 april jl. is de toekomstvisie 2013 – 2025 is vastgesteld in de gemeenteraad. Het heeft even wat voeten in aarde gehad, maar tot 2025 hoeven we ons geen zorgen meer te maken om onze toekomst. We bestaan dan nog steeds al zelfstandige gemeente en met een kleine wendbare overheid maken we het onze inwoners zo veel mogelijk naar de zin. Daar waar nodig werken we samen met andere gemeentes en voor het overige redden we ons zelf.

Tja…, was het maar zo eenvoudig. De toekomst tot 2025….. Vandaag maken we ons vooral druk om de toekomst in 2014. En ook nog een klein beetje om 2015, 2016 en 2017. Kunnen we die toekomst zelfstandig aan? Of, meer concreet, overleven we die jaren zonder bankroet? We hebben al bezuinigd tot het gaatje, verder bezuinigen zal niet gaan zonder dat er voorzieningen verdwijnen. Zwembaden, bibliotheken, voetbalcomplexen, evenementen, musea, muziekkorpsen, ouderenwerk, jongerenwerk, om er maar een aantal te noemen. Kunnen ze overleven zonder gemeentelijke subsidie? Enkelen misschien, anderen niet. Hoe erg vinden we dat, we kunnen immers ook naar Zwolle om te zwemmen, boeken te lenen, muziek te luisteren, enz.. Voor de deelnemende burgers zal het hoe dan ook duurder worden. Maar…. als dat zo is kunnen we dan niet net zo goed de gemeentelijke belastingen verhogen? Met het opofferen van voorzieningen verdien je doorgaans geen applaus maar met het verhogen van de belastingen ook niet. Kortom, het wordt kiezen tussen kwaden. En volgend jaar mogen onze burgers dan weer kiezen wie van de partijen de goede en wie de verkeerde keuzes heeft gemaakt. Politiek in tijden van crisis….. je zou er grijze haren van krijgen.

Toch zal de gemeenteraad begin juni de kaders moeten aangeven waarbinnen wij als college de komende jaren zullen moeten opereren zonder bankroet te gaan. Met andere woorden, wat mag weg en wat moet blijven? Maar misschien ook wel wie moet weg en wie mag blijven? Moeten we rekening houden met sociale aspecten van bezuinigen? Immers, als voorzieningen worden gesloten, raken mensen hun baan kwijt, en dat gun je in deze tijd niemand. En mogen de belastingen omhoog? En, zo ja, met hoeveel? 10%? 20%? 30%? 40%? 50%?

De toekomstvisie is er, nu de toekomst zelf nog. En dat tegen de achtergrond van de komende verkiezingen. Laat uw kans niet voorbij gaan hierover mee te praten. 27 mei in Links Af, onze toekomst hangt er van af. En om het gezellig te houden agenderen we ook de toekomst van Keet De Kolk in Genemuiden. Voor de liefhebbers. Ik hoop dat u in groten getale naar Links Af komt, dan spreken we elkaar.