Afscheid secretaris

15 december 2017

Tijdens de ledenvergadering van 13 december j.l. is stil gestaan bij het afscheid van Yvonne Ariesen als secretaris van de PvdA Zwartewaterland. Yvonne heeft de afgelopen jaren deze belangrijke positie enthousiast ingevuld en hier veel tijd in gestoken. Namens alle leden bedankte Astrid haar van harte voor haar inzet. Gelukkig blijft Yvonne als actief lid betrokken bij de PvdA Zwartewaterland. Zo staat zij bijvoorbeeld op de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Yvonne, bedankt!

In Greet Generaal hebben we gelukkig een goede opvolger gevonden zodat de positie van secretaris ingevuld blijft.