Door Harrie Rietman op 15 juni 2014

Ad interim….

Ietwat onwennig kruip ik achter mijn PC. Er moet een voorwoord komen en het is een goed gebruik dat dat geschreven wordt door de voorzitter en nu het de ledenvergadering heeft behaagd mij tot voorzitter te benoemen, rust deze taak nu op mijn schouders.

Verwacht van mij geen bloemlezing uit de moderne Nederlandse poëzie, zoals mijn meer dan gewaardeerde voorganger, Jan Haverkate, die bij tijd en wijle placht te verzorgen. Hoewel ik daar zeer van genoten heb, zullen mijn bijdragen als regel minder prozaïsch zijn. Het is uiteindelijk maar voor even, zo hebben we afgesproken. Een jaar, hooguit twee, en dan moet het voorzitterschap zijn overgedragen aan een lid van de bevlogen nieuwe garde, die ons bestuur recent is komen versterken. Ik ben dus slechts voorzitter ad interim…

Van verschillende kanten is mij al bemoedigend toegevoegd dat weinig dingen zo permanent zijn als een tijdelijk voorzitterschap. Dat zullen we nog wel eens zien!!! Vooralsnog tel ik mijn dagen in voorwoorden; maximaal twintig en, na deze eerste proeve, dus nog negentien te gaan, dat schiet al mooi op.

Voor onze partij is ook een nieuwe periode in gegaan. Met een kleinere fractie moeten Astrid en Klaas inhoud gaan geven aan hun nieuwe rol; het kritisch volgen van het, in deze samenstelling door ons niet gewenste college. En er valt genoeg te volgen… de eerste uitglijder vormde het besluit om toch ruim middelen uit te trekken voor Marketing Oost. Dat was tegen het zere been van een flinke groep actieve vrijwilligers in Hasselt. Daarna volgde een ‘misstap’ van wethouder Speksnijder, die meent dat er alle reden is om een subsidie voor het oecumenisch jeugdwerk in Genemuiden in overweging te willen nemen. Tussendoor werden we opgeschrikt door de Stichting Zwembaden Zwartewaterland, die een poging ondernam een deel van hun kosten af te wentelen op de gemeente, een poging die terecht door het college is gepareerd. En heel recent ontvingen we bericht van Jong Zwartewaterland, dat ze niet bereid zijn om op de condities die het college voor ogen heeft, het (ambulant) jongerenwerk in Zwartewaterland voor hun verantwoording te nemen.

Om het voorzichtig te zeggen: er zijn wel eens colleges onder een gunstiger gesternte aangetreden, maar je hoeft je eigen ellende ook niet met zoveel enthousiasme te vergroten…

 

Natuurlijk is dit gesakker van een nog maar net aangetreden voorzitter van een teleurgestelde, tot de oppositie veroordeelde partij. Maar ik voorspel nu al. Met dit college is dat maar een kwestie van tijd. We zijn een oppositiepartij ad interim….

 

Harrie Rietman

Harrie Rietman

Harrie Rietman

Harrie Rietman is voormalig raadslid, wethouder en voorzitter voor de PvdA Zwartewaterland. Op dit moment is hij fractievoorzitter (vervanger tijdens ziekte Jannet Hoentjen) van de PvdA Zwartewaterland in de gemeenteraad. Harrie draait mee bij de schaduwfractie en levert een actieve bijdrage onder andere in de vorm van publicaties met zijn visie op gebeurtenissen in Zwartewaterland.

Meer over Harrie Rietman