Toekomst PvdA Zwartewaterland

door Harrie Rietman op 9 oktober 2016

Bestaat de afdeling Zwartewaterland nog in 2020? Op woensdag 12 oktober om 20.00 uur staat er in Linksaf een ledenavond/ discussiebijeenkomst op de agenda. We gaan op deze avond met elkaar in gesprek over de toekomst van onze lokale PvdA. Agenda: Opening Toekomst PvdA Zwartewaterland Pauze Gemeenteraadsverkiezingen 2018; PvdA of brede progressieve beweging? Rondvraag Sluiting

lees verder »

Vuistje juni op de site

29 juni 2016

Het vuistje van juni staat op de site met onder andere een bijdrage van Harrie Rietman over de Brexit, een stuk over het Rekenkamerrapport van Klaar Eenkhoorn en Jan Haverkate schrijft over vluchtelingen. Daarnaast een oproep voor de vergadering in oktober over de toekomst van de PvdA. Het Vuistje is hier te lezen!

lees verder »

Ondernemers staan meer open voor jongeren met afstand tot arbeidsmarkt

door Greet Generaal op 24 mei 2016

Thema-avond ‘Participatiewet’ PvdA levert veel resultaten op: ondernemers hebben tegenwoordig veel meer aandacht voor jongeren die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Dat is een belangrijk resultaat van de Participatiewet. “Bedrijven realiseren zich dat maatschappelijk verantwoord ondernemen meer is dan kringlooppapier en Max Havelaar koffie”, zegt Tweede Kamerlid Johan Kersten vrijdag tijdens een themavond van de

lees verder »

Thema-avond over jongeren op de arbeidsmarkt

16 mei 2016

De PvdA-afdelingen Zwolle en Zwartewaterland houden vrijdag 20 mei 2016 een openbare thema-avond over ‘werk voor jongeren met een (grote)afstand tot de arbeidsmarkt?’. Sprekers zijn onder meer Tweede Kamerlid John Kersten en voormalig ondernemer Reind Breman. Belangstellenden en jongeren die moeite hebben om een baan te vinden zijn van harte welkom bij de avond. Locatie

lees verder »

PvdA wil woonwensen in kaart brengen

15 februari 2016

PvdA Zwartewaterland wil de woonwensen van huurders en kopers boven water krijgen. Daarvoor houdt de partij op 22 februari een avond waarbij de aanwezigen met elkaar in gesprek gaan over wonen in Zwartewaterland. “Wij hebben het gevoel dat gemeente en Wetland Wonen die behoeftes niet helemaal helder hebben”, zegt fractievoorzitter Astrid Dijkstra. Of dat gevoel

lees verder »

PvdA-fractie op werkbezoek bij Agnietencollege Zwartsluis

door Harrie Rietman op 29 januari 2016

De gemeenteraadsfractie van de Partij van de Arbeid bracht vrijdag 29 januari samen met een aantal bestuursleden een bezoek aan het nieuwe Agnietencollege in Zwartsluis, de enige locatie voor voortgezet onderwijs in Zwartewaterland. Tijdens dat werkbezoek kregen de sociaaldemocraten niet alleen een rondleiding door het hypermoderne schoolgebouw, maar ook de gelegenheid om met Gert Voerman, teamleider, van gedachten te

lees verder »

Bepaal de koers van de PvdA!

door Astrid Dijkstra op 9 december 2015

PvdA-leden kunnen nu directe invloed uitoefenen op de koers van de partij! Via platform.pvda.nl kan elk lid zelf moties indienen, bediscussiëren en daar steun voor vergaren. Hiermee kunnen leden inhoudelijke bijdragen leveren aan het partijcongres! De PvdA is een van de eerste Nederlandse politieke partijen die op deze manier een online voorbereiding heeft voor haar congres,

lees verder »

Vuistje november

20 november 2015

De nieuwste aflevering van het vuistje staat op de site. In het maandblad van de PvdA Zwartewaterland luidt (ex)voorzitter Harrie Rietman de noodklok over de bezetting van het bestuur: ‘ik ben niet ad-interim 12 jaar voorzitter’. Jan Haverkate houdt een pleidooi voor een welkom winkel in Hasselt en Tiem van Dalfsen schijft over zijn ‘bekering’

lees verder »

Pascal Arnold en Greet Generaal werken mee aan het onderzoek van Van Waarde Lokaal

door Greet Generaal op 19 november 2015

Onder de noemer Van Waarde Lokaal onderzoekt de Wiardi Beckman Stichting hoe de decentralisatie van onze verzorgingsstaat uitpakt in het leven van alledag van mensen in Nederland. We houden  gezamenlijk diepte-interviews met mensen door het land die zorg of hulp nodig hebben, of die zorg of hulp verlenen, met mensen die werk zoeken, of mensen die

lees verder »

PvdA verbaasd over komst makelaar naar stadhuis

1 september 2015

De PvdA heeft met verbazing kennis genomen van de verhuizing van een makelaar vanuit het centrum van Hasselt naar het gemeentehuis. “Het gemeentehuis moet geen bedrijfsverzamelgebouw worden. En deze verhuizing draagt ook nog eens bij aan de leegstand van de Hasselter binnenstad”, zegt raadslid Klaas Eenkhoorn. Hij vindt het ‘raar’ dat de gemeenteraad niet van de verhuizing op de

lees verder »