PvdA Zwartewaterland zoekt inwoners met ideeën

door Astrid Dijkstra op 12 september 2017

Politieke partijen krijgen vaak het verwijt dat zij alleen tijdens verkiezingstijd geïnteresseerd zijn in wat de inwoners vinden. Dat geldt zeker niet voor de PvdA Zwartewaterland. De afgelopen jaren hebben wij elk jaar oproepen gedaan om mee te denken en praten over diverse onderwerpen die wij en u belangrijk vinden als onderwijs, zorg, duurzaamheid, wonen.

lees verder »

PvdA Zwartewaterland wil grotere rol inwoners bij leefbaarheid

door Astrid Dijkstra op 30 juni 2017

De PvdA-fractie in Zwartewaterland wil de leefbaarheid in de kernen vergroten in samenwerking met de burgers. ‘Wij zijn er voorstander van dat er een budget per kern komt. De inwoners van die kern zelf kunnen dan bepalen en betalen wat zij de moeite waard vinden. Geen ingewikkelde procedures meer via het gemeentehuis, maar burgerinitiatieven die

lees verder »

PvdA Zwartewaterland komt met eigen lijst

door Astrid Dijkstra op 6 juni 2017

  De PvdA doet mee als zelfstandige lijst aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018! In haar ledenvergadering van 31 mei j.l. heeft de PvdA Zwartewaterland dit belangrijke besluit genomen. In de afgelopen maanden heeft een commissie vanuit de PvdA Zwartewaterland op verzoek van de ledenvergadering onderzocht of er in Zwartewaterland mogelijkheden zijn om met een bredere basis

lees verder »

Groene Stadsweide in om de Weede moet blijven!

door Astrid Dijkstra op 31 mei 2017

De fractie van de PvdA Zwartewaterland doet een dringend beroep op de andere raadsfracties om niet in te stemmen  met de plannen van het college om de Stadsweide in Hasselt om de Weede vol te bouwen. Dit voorstel staat donderdag 1 juni op de agenda van de gemeenteraad. “De plannen van het college hebben ons

lees verder »

Op naar Progressief Zwartewaterland?

door Astrid Dijkstra op 31 maart 2017

Na twee speciale ledenvergaderingen waarin we met elkaar de voor- en nadelen hebben besproken van het zoeken van samenwerking/verbreding voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 hebben besproken én na een bezoek aan de fractie van Platform Progressief Wierden (zie het vorige vuistje voor een verslag) is in de laatste ledenvergadering besloten dat we een onderzoek gaan doen

lees verder »

PvdA-motie Inkoop duurzame stroom toch uitgevoerd!

door Astrid Dijkstra op 27 maart 2017

De gemeente koopt niet langer groene ‘sjoemelstroom’ in. Hiermee wordt een PvdA-motie van halverwege vorig jaar alsnog uitgevoerd. De PvdA Zwartewaterland diende de motie “werkelijke duurzame inkoop stroom” halverwege vorig jaar in. In deze motie deed de PvdA de oproep om: * Op korte termijn – en uiterlijk per 1 januari 2017 – alleen stroom te gebruiken

lees verder »

5 maart: Wandelen voor de voedselbank

door Astrid Dijkstra op 5 februari 2017

  Doe mee met deze mooie wandeling door de drie gemeenten Zwartewaterland, Steenwijkerland en Staphorst samen met de PvdA Tweede Kamerleden Keklik Yucel en Lutz Jacobi! Inschrijfgeld € 7,50 voor de voedselbank. Reserveer de datum alvast!

lees verder »

Vanuit de fractie: een terugblik op 2016

door Astrid Dijkstra op 5 februari 2017

Aan het eind van het jaar en het begin van het nieuwe is het een goed gebruik om terug te blikken en vooruit te kijken. Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan en bereikt en waar willen we ons de komende periode extra voor inzetten? Politiek gezien vindt deze terugblik en tegelijkertijd en vooral de

lees verder »

Vuistje februari op de site

door Astrid Dijkstra op 5 februari 2017

De nieuwste uitgave van Het Vuistje, het partiorgaan van de PvdA Zwartewaterland, staat op de site. Hierin wordt uitgebreid stil gestaan bij het overlijden van Evert Eenkhoorn en Ger Noordhuis:  ‘Wij verliezen in Ger een sociaaldemocraat met een groot hart, een partijgenoot die een vaste koers heeft gevaren…’ Over Evert: ‘Evert was een veertiende raadslid, iemand

lees verder »

Tweede Kamerlid Kerstens onder de indruk van geWOON! en De Twijn

door Greet Generaal op 3 februari 2017

Tweede Kamerlid John Kerstens van de PvdA heeft op uitnodiging van de afdelingen Zwolle en Zwartewaterland van deze partij een werkbezoek gebracht aan geWOOn! in Kampen en de Twijn in Zwolle. De bedoeling was Kerstens te laten zien welke resultaten er op beide locaties worden geboekt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een werkplek te

lees verder »