5 maart: Wandelen voor de voedselbank

door Astrid Dijkstra op 5 februari 2017

  Doe mee met deze mooie wandeling door de drie gemeenten Zwartewaterland, Steenwijkerland en Staphorst samen met de PvdA Tweede Kamerleden Keklik Yucel en Lutz Jacobi! Inschrijfgeld € 7,50 voor de voedselbank. Reserveer de datum alvast!

lees verder »

Vanuit de fractie: een terugblik op 2016

door Astrid Dijkstra op 5 februari 2017

Aan het eind van het jaar en het begin van het nieuwe is het een goed gebruik om terug te blikken en vooruit te kijken. Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan en bereikt en waar willen we ons de komende periode extra voor inzetten? Politiek gezien vindt deze terugblik en tegelijkertijd en vooral de

lees verder »

Vuistje februari op de site

door Astrid Dijkstra op 5 februari 2017

De nieuwste uitgave van Het Vuistje, het partiorgaan van de PvdA Zwartewaterland, staat op de site. Hierin wordt uitgebreid stil gestaan bij het overlijden van Evert Eenkhoorn en Ger Noordhuis:  ‘Wij verliezen in Ger een sociaaldemocraat met een groot hart, een partijgenoot die een vaste koers heeft gevaren…’ Over Evert: ‘Evert was een veertiende raadslid, iemand

lees verder »

Tweede Kamerlid Kerstens onder de indruk van geWOON! en De Twijn

door Greet Generaal op 3 februari 2017

Tweede Kamerlid John Kerstens van de PvdA heeft op uitnodiging van de afdelingen Zwolle en Zwartewaterland van deze partij een werkbezoek gebracht aan geWOOn! in Kampen en de Twijn in Zwolle. De bedoeling was Kerstens te laten zien welke resultaten er op beide locaties worden geboekt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een werkplek te

lees verder »

Evert Eenkhoorn overleden

door Astrid Dijkstra op 23 januari 2017

Ons bereikte het droevige bericht dat op 21 januari j.l. Evert Eenkhoorn is overleden. Evert was al vanaf 1953 lid van de Partij van de Arbeid. Voor Evert was de PvdA zijn thuis en Evert was met afstand het meest trouwe lid van onze afdeling. Een markante persoonlijkheid, socialist in hart en nieren, trouw aan de Partij

lees verder »

In Memoriam Ger Noordhuis

door Harrie Rietman op 9 december 2016

Op 4 december 2016 is Ger Noordhuis overleden, kort na zijn 78e verjaardag. Ger heeft, hoewel hij een geboren Groninger was, een groot deel van zijn leven in Zwartsluis doorgebracht en Zwartsluis werd hem dan ook dierbaar. Kenmerkend voor Ger was dat in zijn politieke leven, het gemeentelijke belang altijd voorop heeft gestaan. Dat ging

lees verder »

Ger Noordhuis overleden

door Astrid Dijkstra op 8 december 2016

Ons bereikte het droevige bericht dat op 4 december j.l. Ger Noordhuis is overleden. Ger heeft zich jarenlang op vele manieren in gezet voor de PvdA. Als raadslid en wethouder in Zwartsluis en na de herindeling in 2001 als raadslid in de nieuwe gemeente Zwartewaterland. Op de kaart van Ger staat te lezen: Hij hield

lees verder »

Fractie op werkbezoek bij Gedi

door Greet Generaal op 8 december 2016
Foto Foto: G. Generaal

De fractie van PvdA Zwartewaterland bracht woensdag 16 november een werkbezoek bij Gedi in Genemuiden. Klaas van Olst vertelde eerst over de werknemers die Gedi heeft en tegen welke uitdagingen zij aanlopen om aan het werk te komen en blijven. Veel mensen krijgen binnen dit bedrijf de kans om ondanks hun beperkingen toch zinvol werk

lees verder »

Toekomst PvdA Zwartewaterland

door Harrie Rietman op 9 oktober 2016

Bestaat de afdeling Zwartewaterland nog in 2020? Op woensdag 12 oktober om 20.00 uur staat er in Linksaf een ledenavond/ discussiebijeenkomst op de agenda. We gaan op deze avond met elkaar in gesprek over de toekomst van onze lokale PvdA. Agenda: Opening Toekomst PvdA Zwartewaterland Pauze Gemeenteraadsverkiezingen 2018; PvdA of brede progressieve beweging? Rondvraag Sluiting

lees verder »

Vuistje juni op de site

29 juni 2016

Het vuistje van juni staat op de site met onder andere een bijdrage van Harrie Rietman over de Brexit, een stuk over het Rekenkamerrapport van Klaar Eenkhoorn en Jan Haverkate schrijft over vluchtelingen. Daarnaast een oproep voor de vergadering in oktober over de toekomst van de PvdA. Het Vuistje is hier te lezen!

lees verder »